Selasa, 06 Juli 2010

6 Sumber kebahagian

Kebahagiaan diraih dengan :
1. Amal sholeh, Barang siapa yang mengerajakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

2. Istri Sholeh, Dan orang-orang yang berkata,"Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati ( kami ), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

3. Rumah yang luas, Dalam sebuah hadits Rasululloh berdoa; " Ya Allah, jadikan rumah kami terasa luas.

4. Penghasilan yang baik, Dalam sebuah hadits disebutkan ; Sesungguhnya Allah maha baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik.

5. Akhlak yang baik penuh kasih sesama, Dan dia menjadikan Aku seorang yang diberkati dimana saja Aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku ( mendirikan ) sholat dan ( menunaikan ) zakat selama Aku hidup.

6. Terhindar dari himpitan hutang dan sifar boros, Dan orang-orang yang apabila membelanjakan ( harta ) mereka tidak berlebihan, dan tidak ( pula ) kikir, dan adalah ( pembelanjaan itu ) ditengah-tengah antara yang demikian.

by;dendy ( disalin dari buku nasihat orang2 cerdik pandai )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar